O nás KONTAKT EN

menu:
o nás
naši lidé
aktivity
partneři
kontakty


Naši lidé

Struktura naší organizace umožňuje flexibilní tvorbu týmů odborníků pro řešení řady výzkumných i pedagogických projektů. Organizační a administrativní jádro sdružení tvoří jeho předsedkyně a místopředsedkyně.


Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD.

Předsedkyně sdružení. Je dále zodpovědná za chod kanceláře KIT a projekty na podporu vědy.

Vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Finanční podnikání (titul Ing.) a Hospodářská politika (titul PhD.) a Fakultu sociálních studií MU v Brně, obor Humanitní environmentalistika (titul Mgr.). Věnuje se výzkumu v oblasti ekonomických aspektů udržitelného rozvoje s důrazem na problematiku dopravy, především environmentální regulace dopravy. Jako členka či vedoucí výzkumných týmů se podílela na řadě domácích i evropských výzkumných projektů. Je autorkou monografie Doprava a společnost. Ekonomické aspekty udržitelné dopravy (Nakladatelství Karolinum, 2009) a řady odborných článků a kapitol v domácích a zahraničních publikacích.

Životopis a seznam publikací je k dispozici zde.

   

Mgr. et Mgr. Pavla Svobodová

Místopředsedkyně sdružení. Je zodpovědná za vzdělávací projekty KIT.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Filozofickou fakultu na téže univerzitě, obor psychologie. Profesně se věnuje podpoře zdravého vývoje dětí a vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Často se jednalo o děti, které byly svěřeny do náhradní rodinné péče nebo o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Má zkušenosti s řešením projektů financovaných z evropských i dalších zdrojů.

Životopis a seznam publikací je k dispozici zde.
KIT 2011