O nás KONTAKT EN

menu:
o nás
naši lidé
aktivity
partneři
kontakty


O nás
 
Kolínský technologický institut, o.s., (dále KIT) vznikl v roce 2009 jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení s celostátní působností.

Posláním KIT je šířit vědecké poznatky mezi veřejností, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného společenského prostředí při zohlednění principů udržitelného rozvoje v České republice.
 

Základními cíli KIT jsou:
  • Šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného společenského prostředí při zohlednění principů udržitelného rozvoje v České republice. Napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat počet, odbornost a sociální status odborníků ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Podporovat a vytvářet znalosti mezi studenty a žáky.

  • Sdružovat výzkumné a pedagogické pracovníky všech vědních oborů a vytvářet podmínky pro interdisciplinární spolupráci a výměnu poznatků.

  • Podporovat popularizaci a šíření výsledků vědy a výzkumu mezi odbornou i laickou veřejností, otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi k výsledkům vědeckého výzkumu a poskytovat informační činnost o vědecké práci a jejích výstupech a možnostech uplatnění v praxi.

  • Podporovat profesní rozvoj výzkumných pracovníků, žáků a studentů, pedagogů a odborné veřejnosti (jako např. členů neziskových organizací nebo profesních sdružení) formou specializovaných seminářů, konzultací a poradenství a diskusních skupin.

  • Podporovat přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe. Přispívat vlastními analýzami ke konkrétním výzkumným otázkám a závěrům nejnovějšího výzkumu a vývoje a popularizovat je.

   
KIT 2011